Závěrečný účet obce

27.03.2015 09:51

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2014

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška 2014

—————

27.03.2015 08:47

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014  (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014  v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

06.03.2014 15:00

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2013   (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013  v tis. Kč     Schválený...

—————

06.03.2014 09:20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.pdf

—————

28.03.2013 00:01

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč   Schválený...

—————

28.03.2013 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012  

—————

21.03.2012 19:54

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč     Schválený...

—————

21.03.2012 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

—————

05.04.2011 13:28

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2010

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  v tis. Kč     Schválený...

—————

13.05.2010 13:24

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč     Schválený...

—————