Závěrečný účet obce

03.05.2018 17:36

Schválený závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2017

Schválený závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2017

—————

14.03.2018 11:50

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2017

—————

22.06.2017 15:20

Schválený záveřečný účet obce Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016

—————

24.05.2017 21:54

Závěrečný účet 2016_mikroregion Stražiště

Závěrečný účet 2016_mikroregion Stražiště   sejmuto 12.06.2017

—————

24.05.2017 21:48

Návrh závěrečného účtu Mateřská škola Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Mateřská škola Velká Chyška za rok 2016   sejmuto 12.06.2017

—————

04.04.2017 22:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

—————

04.04.2017 10:58

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016   sejmuto 22.06.2017

—————

04.06.2016 00:00

Schválení závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

14.04.2016 20:38

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

14.04.2016 13:50

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška se sídlem Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška, IČO: 00249289 za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. 10. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o...

—————