Zastupitelstvo

   
Starosta: Ing. Martin Drs
Místostarosta: Josef Mička
Členové obecního zastupitelstva: Marta Kosová
Bc. Monika Kratochvílová
Stanislav Princ
Tomáš Korba
Zdeněk Štěpánek
Josef Zeman
Roman Bártů
Kontrolní výbor: Marta Kosová - předseda
Zdeněk Štěpánek - člen
Roman Bártů - člen
Finanční výbor: Bc. Monika Kratochvílová - předseda
Stanislav Princ - člen
Tomáš Korba - člen