Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

  • Obecně závazná vyhláška obce Velká Chyška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  • Obecnězávazná vyhláška obce Velká Chyška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
  • Vyhláška o obecních pravidlech udržování čistoty a pořádku, o ochraně životního prostředí, chovu domácích a hospodářských zvířat a nočním klidu.
  • Řád veřejného pohřebiště - hřbitov Velká Chyška
  • Obecně závazná vyhláška obce Velká Chyška o místních polatcích.
  • Tenisové kurty Velká Chyška

Audit SOM Stražiště 2011.pdf (3,5 MB)
Veřejná vyhláška Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.pdf (622,9 kB)

VYHLÁŠKY 2023

Obecně závazná vyhláška obce Velká Chyška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Velká Chyška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV místní poplatek TKO oznámení o vyhlášení

 

VYHLÁŠKY 2017


 Veřejná vyhláška Petr Hlaváč 

 

VYHLÁŠKY 2016


  
 Veřejná vyhláška_oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚRVYHLÁŠKY 2015


  
 Obec_Velká_Chyška_odpad_1.2015 

 

  
Vyhláška 2.2015 komunitní kompostování