Výběrová řízení

01.10.2013 12:00

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ

Starosta obce - § 99 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích ( obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním,...

—————

08.08.2008 13:16

Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

Obec Velká Chyška vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na zhotovitele díla Multifunkční objekt v obci Velká Chyška Zadavatel: Obec Velká Chyška statutární...

—————