Závěrečný účet obce

07.03.2019 13:41

Schválený závěrečný účet Obce Velká Chyška za rok 2018

Schválený závěrečný účet Obce Velká Chyška za rok 2018   sejmuto 11.4.2019

—————

07.03.2019 09:42

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2018

—————

03.05.2018 17:36

Schválený závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2017

Schválený závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2017

—————

14.03.2018 11:50

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2017

—————

22.06.2017 15:20

Schválený záveřečný účet obce Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016

—————

24.05.2017 21:54

Závěrečný účet 2016_mikroregion Stražiště

Závěrečný účet 2016_mikroregion Stražiště   sejmuto 12.06.2017

—————

24.05.2017 21:48

Návrh závěrečného účtu Mateřská škola Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Mateřská škola Velká Chyška za rok 2016   sejmuto 12.06.2017

—————

04.04.2017 22:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

—————

04.04.2017 10:58

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2016   sejmuto 22.06.2017

—————

04.06.2016 00:00

Schválení závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————