Archiv článků

08.09.2016 20:52

Komplexní pozemková úprava k.ú. Velká Chyška oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Komplexní pozemková úprava k.ú. Velká Chyška oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

—————

06.09.2016 20:46

KPÚ pozvánka na úvodní jednání Verejna vyhlaska Velka Chyska

   KPÚ pozvánka na úvodní jednánáí Verejna vyhlaska Velka Chyska          

—————

22.08.2016 10:08

Informace o počtu a sídle volebních okrsku

Informace o počtu a sídle volebních okrsku Více zde: informace o počtu a sídle volebních okrsků

—————

15.07.2016 13:00

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. července    2016   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová,  Z. Štěpánek,  Mgr. Monika ...

—————

01.07.2016 08:44

OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV

OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV 2016 Aktualizace ÚAP ORP Pacov - 2016

—————

23.06.2016 08:35

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice  Vystaveni_navrhu_VV Roučkovice

—————

04.06.2016 00:00

Schválení závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

03.06.2016 08:34

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. května 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce. Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,   T. Korba,   S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička, R. Bártů  a...

—————

03.06.2016 08:09

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001...

—————

05.05.2016 11:40

Pověření ke vstupu na pozemky

Pověření ke vstupu na pozemky Více zde: Povereni_ke_vstupu_na_pozemky   Pověření ke vstupu na pozemky ( obec)    

—————