Archiv článků

08.08.2008 13:16

Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

Obec Velká Chyška vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na zhotovitele díla Multifunkční objekt v obci Velká Chyška Zadavatel: Obec Velká Chyška statutární...

—————