Archiv článků

14.04.2016 20:38

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

14.04.2016 13:50

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška se sídlem Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška, IČO: 00249289 za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. 10. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o...

—————

24.03.2016 16:00

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 598/18 o výměře 919 m2, orná půda a parc. č. 598/19 o výměře 966 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Velká Chyška. Více...

—————

26.02.2016 18:00

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. února 2016 od 18 h v pohostinství „U Šveců“ ve Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička,...

—————

29.12.2015 17:00

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince  2015 od 17 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ, M....

—————

12.12.2015 15:49

Návrh rozpočtu na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2016 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 540   1112 -   ...

—————

27.10.2015 21:00

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. října   2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ,...

—————

03.09.2015 21:00

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. září  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,  Z. Štěpánek,  J. Zeman,...

—————

29.07.2015 09:15

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě...

—————

29.07.2015 08:55

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. července  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek, J....

—————