Archiv článků

12.12.2010 19:26

Čerti 2010

—————

13.05.2010 13:24

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč     Schválený...

—————

21.01.2010 12:09

Návrh rozpočtu na rok 2010

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2010 Obec Velká Chyška tis.Kč   §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 460   1112...

—————

13.01.2009 00:00

Návrh rozpočtu na rok 2009

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2009  Obec Velká Chyška v tis.Kč   §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 540   1112...

—————

08.08.2008 13:16

Multifunkční objekt v obci Velká Chyška

Obec Velká Chyška vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na zhotovitele díla Multifunkční objekt v obci Velká Chyška Zadavatel: Obec Velká Chyška statutární...

—————