Archiv článků

07.02.2013 00:00

Zápis z 20. zasedání obce Velká Chyška

ZÁPIS z 20.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února  2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce Přítomni:  J. Zeman, Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ, Bc. Monika...

—————

07.02.2013 00:00

Zápis z 20. zasedání obce Velká Chyška

ZÁPIS z 20.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února  2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce Přítomni:  J. Zeman, Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ, Bc. Monika...

—————

22.01.2013 00:00

Návrh rozpočtu na rok 2013

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2013 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 508   1112 -   ...

—————

28.06.2012 12:33

Kalkulace vodného a stočného 2011

—————

21.03.2012 19:54

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč     Schválený...

—————

21.03.2012 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

—————

07.02.2012 10:00

Návrh rozpočtu na rok 2012

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2012 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 490   1112 -   ...

—————

02.02.2012 09:50

Dětský den 2008

—————

24.01.2012 14:43

Dětský den 2008

—————

19.01.2012 21:33

ccc

—————