Archiv článků

29.06.2019 16:00

Svěcení nového hasičského vozu SDH Velká Chyška

Srdečně zveme všechny své občany a přátele na svěcení nového hasičského automobilu SDH Velká Chyška, které se koná 29.6.2019 od 16.00 hod. v prostransví u kulturního domu.

—————

29.06.2019 15:00

POUŤOVÉ SETKÁNÍ

Obec Velká Chyška srdečně zve všechny své občany a přátele na pouťové setkání, které se koná 29.6.2019 od 15.00 hod. u kulturního domu.

—————

06.06.2019 22:48

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. června 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________   Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z....

—————

28.05.2019 08:39

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška   sejmuto 6.6.2019

—————

28.05.2019 08:37

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2018   sejmuto 16.6.2019

—————

07.05.2019 13:54

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu   sejmuto 26.5.2019

—————

03.05.2019 13:35

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

—————

03.05.2019 13:34

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

  Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

—————

17.04.2019 08:34

KPÚ Velká Chyška oznámení o změně obvodu a o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek

KPÚ Velká Chyška oznámení o změně obvodu a o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek   sejmuto 8.5.2019

—————

12.04.2019 15:14

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a točné za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a točné za rok 2018   sejmuto 31.5.2019

—————