Archiv článků

28.05.2019 08:37

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2018   sejmuto 16.6.2019

—————

07.05.2019 13:54

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu   sejmuto 26.5.2019

—————

03.05.2019 13:35

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

—————

03.05.2019 13:34

Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

  Obec Velká Chyška rozpočtové opatření č.2-2019

—————

17.04.2019 08:34

KPÚ Velká Chyška oznámení o změně obvodu a o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek

KPÚ Velká Chyška oznámení o změně obvodu a o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek   sejmuto 8.5.2019

—————

12.04.2019 15:14

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a točné za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a točné za rok 2018   sejmuto 31.5.2019

—————

11.04.2019 22:43

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 11. dubna 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________   Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, Mgr. Monika...

—————

10.04.2019 13:44

Jmenování zapisovatele volební okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu 2019 v obci Velká Chyška.

Jmenování zapisovatele volební okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu 2019 v obci Velká Chyška.   sejmuto 29.5.2019

—————

07.04.2019 13:53

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise   sejmuto 29.5.2019 

—————

07.04.2019 13:47

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019 v obci Velká Chyška

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019 v obci velká Chyška.   sejmuto 29.5.2019

—————