Archiv článků

20.03.2015 00:01

Prodej pozemku č. st. 5/1

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a...

—————

19.03.2015 19:26

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 19. března  2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, M....

—————

27.02.2015 15:03

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS ze 7. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   27. února 2015   od 18 h  v pohostinství „U Šveců“    ve Velké Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,   S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika...

—————

20.02.2015 21:00

Nabídka na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství

UVEŘEJNĚNÍ   NABÍDKY Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství   ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve...

—————

17.02.2015 14:59

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 6. zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   17. února 2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman, J. Mička,   S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika...

—————

27.01.2015 08:35

Návrh rozpočtu na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2015 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 540   1112 -   ...

—————

16.01.2015 08:44

Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 5.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   15. ledna 2015   od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________ Přítomni: Ing. M....

—————

16.01.2015 08:35

Nabídka na podnájem parceli

Uveřejnění nabídky Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na podnájem parcely p. č. 861  ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 2. února...

—————

27.12.2014 21:49

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 4.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   27. prosince 2014      od 16 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,  M. Kosová, J. Mička, R. Bártů, ...

—————

02.12.2014 21:45

Zápis z 3.zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 3.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška  konaného dne   2. prosince 2014      od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, J. Mička, R. Bártů,  Z....

—————