Archiv článků

27.10.2015 21:00

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. října   2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ,...

—————

03.09.2015 21:00

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. září  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,  Z. Štěpánek,  J. Zeman,...

—————

29.07.2015 09:15

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě...

—————

29.07.2015 08:55

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. července  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů, Z. Štěpánek, J....

—————

23.06.2015 20:30

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. června  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T. Korba,   Bc. Monika Kratochvílová,  R. Bártů,...

—————

05.06.2015 07:46

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 21. května  2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________ Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T....

—————

21.05.2015 08:00

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 23. dubna. 2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________ Přítomni: Ing. M. Drs,  J. Mička,  S. Princ, T....

—————

06.04.2015 12:00

Pronájem nebytových prostor v č.p. 94

Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem nebytových prostor v č.p. 94.   Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 22. dubna...

—————

27.03.2015 09:51

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2014

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška 2014

—————

27.03.2015 08:47

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014  (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014  v tis. Kč   Schvále-ný...

—————