Archiv článků

04.06.2016 00:00

Schválení závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

03.06.2016 08:34

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. května 2016 od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce. Přítomni: Ing. M. Drs, J. Zeman,   T. Korba,   S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička, R. Bártů  a...

—————

03.06.2016 08:09

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001...

—————

05.05.2016 11:40

Pověření ke vstupu na pozemky

Pověření ke vstupu na pozemky Více zde: Povereni_ke_vstupu_na_pozemky   Pověření ke vstupu na pozemky ( obec)    

—————

14.04.2016 20:38

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...

—————

14.04.2016 13:50

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška se sídlem Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška, IČO: 00249289 za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. 10. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o...

—————

24.03.2016 16:00

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 598/18 o výměře 919 m2, orná půda a parc. č. 598/19 o výměře 966 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Velká Chyška. Více...

—————

26.02.2016 18:00

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. února 2016 od 18 h v pohostinství „U Šveců“ ve Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    S. Princ, M. Kosová,  Z. Štěpánek, J. Mička,...

—————

29.12.2015 17:00

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. prosince  2015 od 17 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ, M....

—————

12.12.2015 15:49

Návrh rozpočtu na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2016 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 540   1112 -   ...

—————