Archiv článků

29.04.2014 09:04

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 30.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 29. dubna 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika...

—————

25.03.2014 09:00

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 29.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25. března 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  Velká Chyška Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,  A. Zíka,  M. Kosová, Z. Štěpánek, Ing. M. Drs, S. Střádal, S. Princ a Bc. Monika...

—————

07.03.2014 08:50

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 28.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. března  2014 od 18 h  v pohostinství    ve Velké Chyšce ___________________________________________________________________________ Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc, ...

—————

06.03.2014 15:00

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2013   (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013  v tis. Kč     Schválený...

—————

06.03.2014 09:20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.pdf

—————

06.02.2014 08:50

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

ZÁPIS z 27.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 6. února 2014 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce Přítomni:  J. Zeman,  M. Krajíc,   S. Střádal,  A. Zíka, Bc. Monika Krajícová, M. Kosová, Z. Štěpánek,...

—————

20.01.2014 00:00

Návrh rozpočtu na rok 2014

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2014 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 568   1112 - „ FO SVČ 50   1113 - ...

—————

01.10.2013 12:00

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ

Starosta obce - § 99 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích ( obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním,...

—————

28.03.2013 00:01

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč   Schválený...

—————

28.03.2013 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012  

—————