Nabídky

09.05.2022 08:32

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2021, Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2021, Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška  

—————

03.05.2022 08:44

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOMPO 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOMPO 2021 sejmuto (zatím do odvolání)

—————

03.05.2022 08:43

Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO 2021

Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO 2021 sejmuto (zatím do odvolání)

—————

30.04.2022 08:24

Obec Velká Chyška rozpočtové opatřebí č. 1_2022

Obec Velká Chyška rozpočtové opatřebí č. 1_2022 sejmuto 30.6.2023

—————

28.04.2022 08:40

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce sejmuto 1.6.2022

—————

28.04.2022 08:37

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti sejmuto 1.10.2022

—————

25.04.2022 15:23

Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2022 sejmuto 27.5.2022

—————

05.04.2022 09:53

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu sejmuto 6.5.2022

—————

31.03.2022 21:42

SOM Stražiště shcválený rozpočet 2022

SOM Stražiště s hcválený rozpo čet 2022   sejmuto 30.6.2023

—————

28.03.2022 21:40

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu komunikace Velká Chyška - Lesná

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu komunikace Velká Chyška - Lesná   sejmuto 12.3.2022

—————