Nabídky

23.06.2016 08:35

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice  Vystaveni_navrhu_VV Roučkovice

—————

03.06.2016 08:09

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001...

—————

05.05.2016 11:40

Pověření ke vstupu na pozemky

Pověření ke vstupu na pozemky Více zde: Povereni_ke_vstupu_na_pozemky   Pověření ke vstupu na pozemky ( obec)    

—————

24.03.2016 16:00

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 598/18 o výměře 919 m2, orná půda a parc. č. 598/19 o výměře 966 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Velká Chyška. Více...

—————

29.07.2015 09:15

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě...

—————

06.04.2015 12:00

Pronájem nebytových prostor v č.p. 94

Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem nebytových prostor v č.p. 94.   Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 22. dubna...

—————

20.03.2015 00:01

Prodej pozemku č. st. 5/1

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a...

—————

20.02.2015 21:00

Nabídka na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství

UVEŘEJNĚNÍ   NABÍDKY Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství   ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve...

—————

16.01.2015 08:35

Nabídka na podnájem parceli

Uveřejnění nabídky Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na podnájem parcely p. č. 861  ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 2. února...

—————