Nabídky

22.09.2016 14:09

Oznámení o době a místě konání voleb

Více zde: Oznámení o době a místě konání voleb

—————

09.09.2016 08:51

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání účetní

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání účetní. Více zde: Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání účetní

—————

09.09.2016 08:45

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání pošta Partner

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání pošta Partner. Více zde: Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání pošta Partner

—————

08.09.2016 20:52

Komplexní pozemková úprava k.ú. Velká Chyška oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Komplexní pozemková úprava k.ú. Velká Chyška oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

—————

06.09.2016 20:46

KPÚ pozvánka na úvodní jednání Verejna vyhlaska Velka Chyska

   KPÚ pozvánka na úvodní jednánáí Verejna vyhlaska Velka Chyska          

—————

22.08.2016 10:08

Informace o počtu a sídle volebních okrsku

Informace o počtu a sídle volebních okrsku Více zde: informace o počtu a sídle volebních okrsků

—————

01.07.2016 08:44

OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV

OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV 2016 Aktualizace ÚAP ORP Pacov - 2016

—————

23.06.2016 08:35

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Roučkovice  Vystaveni_navrhu_VV Roučkovice

—————

03.06.2016 08:09

Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001...

—————

05.05.2016 11:40

Pověření ke vstupu na pozemky

Pověření ke vstupu na pozemky Více zde: Povereni_ke_vstupu_na_pozemky   Pověření ke vstupu na pozemky ( obec)    

—————