Honební společenstvo Velká Chyška

Sídlo: Velká Chyška, IČO: 71004891
Datum založení: 1993, Starosta HS: Ing. Jindřich Jíra
Počet členů HS: 152
E-mail: hs-vchyska@projekce-pe.cz
HS Velká Chyška provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii v uznané společenstevní honitbě Velká Chyška. Statistické údaje : celková výměra honitby: 1481,9 ha , z toho lesních pozemků 305,7 ha a zbytek tvoří role, TTP, ost.plochy a vodní plochy. Honitba se nachází na k.ú. Velká Chyška - 788,3 ha, Lesná - 427,8 ha, Utěchovice p. Stražištěm- 248,3 ha a dále se nachází na části k.ú. Bratřice-10,6 ha a Roučkovice-6,9 ha. Honitba je rozdělena do 12 úseků o které se stará 20 myslivců. Hospodář: Skoták Miroslav. V honitbě se zdržují tyto nejdůležitější druhy zvěře: srnčí, zajíc - pro tyto druhy jsou určeny NKS, dále se poměrně v hojném počtu vyskytuje prase divoké, liška obecná, volavka, kachna divoká, sojka, ojediněle -bažant, jezevec aj.