Český červený kříž

Český červený kříž ( ČČK ) byl ve Velké Chyšce založen v roce 1949. Jeho první předsedkyní byla zvolená paní Vesecká, později pak tuto funkci převzala paní Hladíková Helena a po ní pak paní Holakovská.
Od roku 1988 vede složku ČČK paní Bezemková Zdena spolu s šesti členným výborem. Práce místní organizace ČČK je zaměřena především na veřejnou ošetřovatelskou práci.
Ve složce je také několik vyškolených dobrovolných sester. Kromě dalších činností místní složka pořádá pravidelně o masopustu v odpoledních hodinách dětské karnevaly a večer pak maškarní bály pro dospělé. Z výtěžku jsou hrazeny členské známky, dále se pravidelně přispívá finanční částkou pro děti v mateřské škole a při pořádání dětského dne. Dále jsou podle možnosti pořádány pro občany obce různé zájezdy a přednášky.Místní složka ČČK získala několik ocenění, které byly zveřejněny také na veřejné vývěsce k nahlédnutí pro všechny občany. Ocenění naší práce jsme také získali od Oblastního ČČK v Pelhřimově, kde od roku 1990 je členkou výkonné rady paní Bezemková.