Archiv článků

01.10.2013 12:00

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ

Starosta obce - § 99 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích ( obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním,...

—————

28.03.2013 00:01

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč   Schválený...

—————

28.03.2013 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012  

—————

07.02.2013 00:00

Zápis z 20. zasedání obce Velká Chyška

ZÁPIS z 20.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února  2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce Přítomni:  J. Zeman, Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ, Bc. Monika...

—————

07.02.2013 00:00

Zápis z 20. zasedání obce Velká Chyška

ZÁPIS z 20.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února  2013 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce Přítomni:  J. Zeman, Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ, Bc. Monika...

—————

22.01.2013 00:00

Návrh rozpočtu na rok 2013

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2013 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 508   1112 -   ...

—————

28.06.2012 12:33

Kalkulace vodného a stočného 2011

—————

21.03.2012 19:54

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč     Schválený...

—————

21.03.2012 00:00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011

—————

07.02.2012 10:00

Návrh rozpočtu na rok 2012

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2012 Obec Velká Chyška tis.Kč §§§ PŘÍJMY VÝDAJE 1111 – daně z příj. FO ZČ 490   1112 -   ...

—————