Slavnostní žehnání varhan

06.10.2019 15:00

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Obec Velká Chyška vás srdečně zvou na Slavnostní žehnání varhan v neděli 6. října 2019 od 15 hodin Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce. 

Varhany požehná P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.

Po obřadu bude následovat koncert:

Varhany – Vladimír Roubal - Regenschori Královské kanonie premonstrátů na Strahově

 

Trubka – Jan Verner - Sólo trumpetista Hradní Stráže

 

 

Královská kanonie
premonstrátů na Strahově
a Obec Velká Chyška
vás srdečně zvou na
Slavnostní žehnání varhan
Neděle 6. října 2019 od 15 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce
Varhany požehná P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.
Po obřadu bude následovat koncert:
Varhany – Vladimír Roubal
Regenschori Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Trubka – Jan Verner
Sólo trumpetista Hradní Stráže
Generální oprava a restaurování varhan byla realizována
varhanářskou dílnou Antonína Habětína v letech 2018 až 2019
z finančních zdrojů Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

—————

Zpět