Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017

15.01.2017 21:23

Rozpočtový výhled (střednědobý výhled) v tis. Kč

Obec Velká Chyška

 

Č.ř.

 

              Rok

2018

2019

2020

 

A

 

PS pen.prostř. k 1.1.

5589

5589

5589

 

P1

Tř.1

Daňové př.ř.4010

4142

4200

4100

 

P2

Tř.2

Nedaň.př. ř.4020

1000

1000

900

 

P3

Tř.3

Kapitál.př.ř.4030

 

 

 

 

P4

Tř.4

Přijaté dotace ř.4040

58

58

55

 

 

 

Konsolidac příjmů4060

 

 

 

 

Pc

P1+...p4

Příjmy celk.po konsolid

5200

5258

5055

 

P5

 

Úvěry krátkod.ř8113

 

 

 

 

P6

 

Úvěry dlouhod.ř.8123

 

 

 

 

P8

 

Příj.z vyd.kr.dl.ř8111

 

 

 

 

P9

 

Příj.z vyd.dlou.dl.8121

 

 

 

 

P10

 

Ostatní(aktiv.likvidita

 

 

 

 

Pf

P5-P10

Přij.úvěry a kom.obligace,aktiv.lik.

 

 

 

 

P

Pk+Pf

Konsolidované příjmy celkem

5200

5258

5055

 

V1

Tř.5

Běžné neinv.výd.ř4210

5200

5258

5100

 

V2

Tř.6

Kapit.invest.výd.ř.4220

 

 

 

 

 

 

Konsolid výdajů 4250

 

 

 

 

Vc

V1+V2

Výdaje celkem(po kons

5200

5258

5100

 

V4

 

Splátka krát.ú.8114

 

 

 

 

V5

 

Splátka dl.ú. 8124

 

 

 

 

V7

 

Spl.kr.dluh.8112

 

 

 

 

V8

 

Spl.dlouh.dl.8122

 

 

 

 

V9

 

Ostatní(akt.likvidita)

 

 

 

 

Vf

V4ažV9

Spl.jistin úvěrů,dluh….

 

 

 

 

V

Vk+Vf

Konsolidované výdaje celkem

5200

5258

5100

 

D

P-V

Hotovost běž.roku

 

 

-45

 

E

A+D

Hotovost na konci rok

5589

5589

5544

 

 

 

 

 

 

 

 


Projednáno obecním zastupitelstvem na zasedání dne 29.12.2016

                                                                    Ing. Martin Drs, starosta

 

—————

Zpět