Návrh rozpočtu na rok 2012

07.02.2012 10:00

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2012 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

490

 

1112 -    „              FO SVČ

85

 

1113 -  „       FO z kap.výnosů

40

 

1121 -    „              PO

440

 

1122 -   „      za obec

131,1

 

1211 -   „         DPH

1 040

 

1361 – správní poplatky

 

 

1337 – popl.-likv.TKO

150

 

1332 -  znečišt. ovzduší

4

 

1341 – popl. ze psů

4,7

 

1511 – daň z nemovitostí

500

 

4112 – dotace KÚ

83,1

 

1032 – Lesy

500

200

2141 – Obchod

2

 

2212 – Silnice MK

 

300

2310 – Pitná voda

532

550

2321 – Kanalizace

15

325

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

270

3113 – ZŠ – školné

 

300

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

25

90

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

125

3419 – Tělovýchova

 

30

3612 – Byty

38,4

10

3631 – Veřejné osvětlení

 

70

3632 – Pohřebnictví

4,5

40

3633 - Elektrifikace

 

180

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

350

3722 – Svoz TKO

 

180

3745 – Vzhled obcí

 

80

5512 – Požární ochrana

 

106

6112 – Zastupitelstvo

 

290

6171 – Správa OÚ

 

443,9

6310 – Finan.operace,úroky

8,8

8

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

 

131,1

 

 

 

C e l k e m

4 100

4 100

 

Vyvěšeno:

Schváleno ZO Velká Chyška:

Sejmuto:

 

—————

Zpět