Návrh rozpočtu na rok 2011

25.01.2011 12:25

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2011 Obec Velká Chyška v tis.Kč

 

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

500

 

1112 -  FO SVČ

60

 

1113 -  FO z kap.výnosů

60

 

1121 -  PO

435

 

1211 -  DPH

970

 

1361 – správní poplatky

-

 

1337 – popl.-likv.TKO

145

 

1332 -  znečišt. ovzduší

4

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1511 – daň z nemovitostí

518

 

4112 – dotace KÚ

83,9

 

1032 – Lesy

500

200

2141 – Obchod

2

 

2212 – Silnice MK

 

260

2310 – Pitná voda

530

581

2321 – Kanalizace

17

5

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

265

3113 – ZŠ – školné

 

300

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

25

80

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

20

3419 – Tělovýchova

 

25

3612 – Byty

13

5

3631 – Veřejné osvětlení

 

80

3632 – Pohřebnictví

3,8

30

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

300

3722 – Svoz TKO

 

150

3745 – Vzhled obcí

 

60

5512 – Požární ochrana

 

50

6112 – Zastupitelstvo

 

300

6171 – Správa OÚ

 

748,1

6310 – Finan.operace,úroky

7

32

8114 –splátka úvěru

-372

 

 

 

 

C e l k e m

3512,1

3512,1

 

—————

Zpět