Nabídka na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství

20.02.2015 21:00

UVEŘEJNĚNÍ   NABÍDKY

Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství   ve Velké Chyšce.

Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce
do 9. března 2015.

 

                                                                                                              Ing. Martin Drs

                                                                                                              starosta obce

 

Vyvěšeno dne 20. února 2015

Sejmuto dne :

—————

Zpět